Siirry suoraan sisältöön

Yhteiset YAMK opinnot, 2024

Tunnus: 24YAMKYHT

Opetuskielet

  • suomi
  • englanti

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 - 0 op

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
NY00GF07 Aivojen hyvinvointi ja itsensä johtaminen 5
NY00FZ21 Ajattelu voimavaraksi 5
3I00EJ52 Change and Project Management Methods 5
3I00GT89 Conflict Management and Crisis Communication 5
NY00EK76 Data-analyysi, datan visualisointi ja tekoäly 5
NY00GN80 Digitaalinen esihenkilövalmennus 5
NY00EK75 Digitaalisten kanavien asiakashankinta 5
NY00FY73 Evaluation of Quality and Effectiveness 5
NY00EC59 Henkilöstövoimavarojen johtaminen 5
NY00FD95 Johtamisviestinnän analyysi 5
NY00HC42 Julkiset hankinnat 5
NY00GT97 Julkishallinnon sääntely 5
1L00FO86 Kasvatustiede ja kasvatuksen perusteet 5
1L00FO87 Kasvatustiede ja työelämä 5
NY00GM86 Knowledge Management 5
NY00EC53 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, vaikuttavuustutkimus (sis. SPSS) 5
NY00EH17 LEAN 5
NY00EC55 Laadullinen ja toiminnallinen kehittämistutkimus 5
NY00GN70 Laadullinen tutkimus ja kehittäminen työelämässä 5
NY00GM85 Leadership and HRM 5
3E00GT93 Leading Cultural Diversity 5
NY00GN73 Määrällinen tutkimus ja kehittäminen työelämässä 5
NY00EC51 Näyttöön perustuva toiminta 5
NY00EC67 Projektiosaaminen 5
NY00EC63 Strategian ja muutoksen johtaminen sekä viestintä 5
NY00EK72 Strateginen talousjohtaminen 5
NY00EC61 Talousjohtamisen perusteet 5
NY00EC65 Teknologiaosaamisen johtaminen 5
NY00CV46 Toiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 5
NN00EK62 Tulevaisuuden hallitusosaaminen 5
NY00GB02 Tulevaisuuksien tutkimus ja ennakointi 5
1L00FY55 Työelämän kouluttaja- ja ohjaajavalmiudet 5