Siirry suoraan sisältöön

UravalmennusLaajuus (2 op)

Tunnus: NN00FU49

Laajuus

2 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää itsetuntemuksen merkityksen urasuunnittelussa
• osaa tunnistaa keskeisimpiä vahvuuksiaan ja osaamisiaan
• ymmärtää jatkuvan oppimisen merkityksen ja tulevaisuuden osaamistarpeita
• osaa rakentaa itselleen joustavaa osaamisidentiteettiä

Sisältö

Opintojakson sisältö
• Vahvuudet ja osaamiset
• Tulevaisuuden työelämä
• Koulutusmahdollisuudet Tampereen ammattikorkeakoulussa ja oma urapolkuni

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija tunnistaa omia vahvuuksiaan ja osaamisiaan, sekä osaa todentaa ne käytännön esimerkkien kautta. Opiskelija tunnistaa myös, millaisissa työtehtävissä juuri hänen osaamisensa pääsisivät kukoistamaan. Opiskelija ymmärtää jatkuvan oppimisen merkityksen ja tunnistaa tulevaisuuden työelämän piirteitä. Opiskelija osaa rakentaa itselleen joustavaa osaamisidentiteettiä.

Hylätty
Edellä mainitut kriteerit eivät täyty.

Ilmoittautumisaika

02.05.2024 - 31.07.2024

Ajoitus

20.05.2024 - 31.08.2024

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

0 - 100

Opettaja
  • Outi Wallin
Vastuuhenkilö

Outi Wallin

Ryhmät
  • 24CAMPUSONLINE
    CAMPUSONLINE
  • VAPAA
    Vapaasti valittavat opinnot

Tavoitteet (OJ)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää itsetuntemuksen merkityksen urasuunnittelussa
• osaa tunnistaa keskeisimpiä vahvuuksiaan ja osaamisiaan
• ymmärtää jatkuvan oppimisen merkityksen ja tulevaisuuden osaamistarpeita
• osaa rakentaa itselleen joustavaa osaamisidentiteettiä

Sisältö (OJ)

Opintojakson sisältö
• Vahvuudet ja osaamiset
• Tulevaisuuden työelämä
• Koulutusmahdollisuudet Tampereen ammattikorkeakoulussa ja oma urapolkuni

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Hyväksytty
Opiskelija tunnistaa omia vahvuuksiaan ja osaamisiaan, sekä osaa todentaa ne käytännön esimerkkien kautta. Opiskelija tunnistaa myös, millaisissa työtehtävissä juuri hänen osaamisensa pääsisivät kukoistamaan. Opiskelija ymmärtää jatkuvan oppimisen merkityksen ja tunnistaa tulevaisuuden työelämän piirteitä. Opiskelija osaa rakentaa itselleen joustavaa osaamisidentiteettiä.

Hylätty
Edellä mainitut kriteerit eivät täyty.

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Ei tenttejä. Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija on tehnyt opintojaksoon sisältyvät oppimistehtävät hyväksytysti. Tehtävien suorittaminen toteutuksen voimassaoloaikana: 2.5.2024 - 31.8.2024

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso on hyväksytty, kun opiskelija on tehnyt annetut tehtävät hyväksytysti. Opiskelija osoittaa tehtävissä saavuttaneensa opintojakson osaamistavoitteet. Kokonaisuuden suoritukseen kuuluu

Vahvuudet ja osaamiset -osuus
Tulevaisuuden työ -osuus
Koulutusmahdollisuudet TAMKissa ja omat uramahdollisuudet

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Opintojaks toteutuu Moodle-alsutalla virtuaalisesti. https://moodle.tuni.fi/course/view.php?id=43761

Opintojakso on hyväksytty, kun opiskelija on tehnyt annetut tehtävät hyväksytysti. Opiskelija osoittaa tehtävissä saavuttaneensa opintojakson osaamistavoitteet. Kokonaisuuden suoritukseen kuuluu

Vahvuudet ja osaamiset -osuus
Tulevaisuuden työ -osuus
Koulutusmahdollisuudet TAMKissa ja omat uramahdollisuudet

Oppimateriaalit

Opintojakso sisältää opppimartikkelien, PDF-tiedostojen, podcastien ja videoiden muodossa.
Kuhunkin osaan sisältyy tehtäviä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työ 2 x 27h = 54h
Moodle-oppimisympäristössä olevaan aineistoon perehtyminen ja itsenäiset tehtävät.

Sisällön jaksotus

Jaksotus Moodlen ohjeissa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vain virtuaalitoteutus mahdollinen. Moodle: https://moodle.tuni.fi/course/view.php?id=43761