Siirry suoraan sisältöön

OpiskelutaidotLaajuus (2 op)

Tunnus: NN00FU48

Laajuus

2 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• Tuntee ammattikorkeakouluopiskelun yleisiä edellytyksiä opiskelutaidoille
• tunnistaa omaa tapaansa oppia ja opiskella sekä kehittää opiskelutaitojaan
• osaa arvioida oman ajan käytön hallinnan ja itsensä johtamisen taitojaan
• ymmärtää opiskeluhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja
• osaa asettaa tavoitteita tasapainoisen opiskeluelämän rakentamiseen.

Sisältö

Kurssi koostuu kahdesta osiosta, jotka ovat:
1) Opiskelu ammattikorkeakoulussa ja opiskelutaidot
2) Itsensä johtaminen ja tasapainoinen opiskeluelämä
Tällä opintojaksolla käsiteltävät teemat ja tehtävät auttavat sinua hahmottamaan, millainen olet oppijana ja miten voit organisoida opintojasi oma jaksamisesi ja elämäntilanteesi huomioon ottaen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija tuntee ammattikorkeakouluopiskelun yleisiä edellytyksiä opiskelutaidoille. Hän on saanut valmiuksia arvioida omaa tapaansa oppia ja opiskella sekä kehittää opiskelutaitojaan. Opiskelija kykenee arvioimaan omia ajan käytön hallinnan ja itsensä johtamisen taitojaan sekä on vahvistanut ymmärrystään opiskeluhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Opiskelija on lisännyt ymmärrystään tasapainoisen opiskeluelämän rakentamisesta.

Hylätty
Edellä mainitut kriteerit eivät täyty.

Ilmoittautumisaika

02.05.2024 - 31.07.2024

Ajoitus

27.05.2024 - 31.08.2024

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

0 - 100

Opettaja
  • Outi Wallin
Vastuuhenkilö

Outi Wallin

Ryhmät
  • 24CAMPUSONLINE
    CAMPUSONLINE
  • VAPAA
    Vapaasti valittavat opinnot

Tavoitteet (OJ)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• Tuntee ammattikorkeakouluopiskelun yleisiä edellytyksiä opiskelutaidoille
• tunnistaa omaa tapaansa oppia ja opiskella sekä kehittää opiskelutaitojaan
• osaa arvioida oman ajan käytön hallinnan ja itsensä johtamisen taitojaan
• ymmärtää opiskeluhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja
• osaa asettaa tavoitteita tasapainoisen opiskeluelämän rakentamiseen.

Sisältö (OJ)

Kurssi koostuu kahdesta osiosta, jotka ovat:
1) Opiskelu ammattikorkeakoulussa ja opiskelutaidot
2) Itsensä johtaminen ja tasapainoinen opiskeluelämä
Tällä opintojaksolla käsiteltävät teemat ja tehtävät auttavat sinua hahmottamaan, millainen olet oppijana ja miten voit organisoida opintojasi oma jaksamisesi ja elämäntilanteesi huomioon ottaen.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Hyväksytty
Opiskelija tuntee ammattikorkeakouluopiskelun yleisiä edellytyksiä opiskelutaidoille. Hän on saanut valmiuksia arvioida omaa tapaansa oppia ja opiskella sekä kehittää opiskelutaitojaan. Opiskelija kykenee arvioimaan omia ajan käytön hallinnan ja itsensä johtamisen taitojaan sekä on vahvistanut ymmärrystään opiskeluhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Opiskelija on lisännyt ymmärrystään tasapainoisen opiskeluelämän rakentamisesta.

Hylätty
Edellä mainitut kriteerit eivät täyty.

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Ei tenttejä. Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija on tehnyt opintojaksoon sisältyvät oppimistehtävät hyväksytysti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Opetus ja opiskelu tapahtuu Moodle- toimintaympäristössä, josta ohjeet löytyvät. https://moodle.tuni.fi/course/view.php?id=43762
Opintoihin kuuluu oppimistehtäviä, joissa saat valmiuksia tunnistaa omaa tapaasi oppia ja opiskella sekä kehittää taitojasi opiskelijana ja harjoittelet ajan käytön hallintaa sekä itsesi johtamista.

Oppimateriaalit

Opintojakson Moodle-ympäristössä (https://moodle.tuni.fi) ilmoitettu aineisto. https://moodle.tuni.fi/course/view.php?id=43762

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työ 2 x 27h = 54h
Moodle-oppimisympäristössä olevaan aineistoon perehtyminen ja itsenäiset tehtävät.

Sisällön jaksotus

Ilmoittautuminen (2.5. - 31.7.2024) välisenä aikana. Moodlen ohjeiden mukainen eteneminen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aikana opiskelija voi edetä tehtävissä oman aikataulunsa mukaisesti. Opiskelija saa arvioinnin opintojaksosta 3 viikon sisällä siitä, kun kaikki tehtävät on palautettu.

Arviointikriteerit - hyväksytty/hylätty (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Opintokokonaisuus arvioidaan asteikolla hyväksytty/täydennettävä.