Siirry suoraan sisältöön

StartsvenskaLaajuus (3 op)

Tunnus: NV00FY67

Laajuus

3 op

Osaamistavoitteet

Kurssi STARTSVENSKA on tarkoitettu itseopiskelukurssiksi opiskelijoille, joiden ruotsin lähtötaso on tasollaA1 ts . 2-asteen opiskelijoille ja niille, joidenka opinnoista on pitkä aika ja kieli unohduksissa tai kielitaidon taso hyvin heikko. Jos olet epävarma onko kurssi tasoltaan sinulle sopiva, ota aina yhteyttä opettajaan!
Kurssin päätavoitteena on aktivoida ja kartuttaa opiskelijoiden ruotsin perussanastoa sekä motivoida opiskelijoita ruotsin jatko-opinto erilaisin tehtävätyypein. Painopiste on sanaston kartuttamisella ja helpolla keskustelufraseologialla sekä kuuntelun harjoittamisella videoiden avulla.

Sisältö

Kielioppia käsitellään hyvin suppeasti, kurssilla käydään läpi vain keskeisiä kielioppiasioita soveltavien, itsekorjaavien harjoitusten avulla. Opiskelija voi suorittaa kurssista yhden kahden tai kolmen opintopisteen kokonaisuuden ja edetä oman aikataulun mukaan.

Ilmoittautumisaika

27.05.2024 - 05.11.2024

Ajoitus

09.09.2024 - 05.12.2024

Laajuus

1 - 3

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Opettaja
 • Katri Kallinen
Vastuuhenkilö

Katri Kallinen

Ryhmät
 • AVOINAMK
  Avoin amk
 • 24CAMPUSONLINE
  CAMPUSONLINE
 • VAPAA
  Vapaasti valittavat opinnot

Tavoitteet (OJ)

Kurssi STARTSVENSKA on tarkoitettu itseopiskelukurssiksi opiskelijoille, joiden ruotsin lähtötaso on tasollaA1 ts . 2-asteen opiskelijoille ja niille, joidenka opinnoista on pitkä aika ja kieli unohduksissa tai kielitaidon taso hyvin heikko. Jos olet epävarma onko kurssi tasoltaan sinulle sopiva, ota aina yhteyttä opettajaan!
Kurssin päätavoitteena on aktivoida ja kartuttaa opiskelijoiden ruotsin perussanastoa sekä motivoida opiskelijoita ruotsin jatko-opinto erilaisin tehtävätyypein. Painopiste on sanaston kartuttamisella ja helpolla keskustelufraseologialla sekä kuuntelun harjoittamisella videoiden avulla.

Sisältö (OJ)

Kielioppia käsitellään hyvin suppeasti, kurssilla käydään läpi vain keskeisiä kielioppiasioita soveltavien, itsekorjaavien harjoitusten avulla. Opiskelija voi suorittaa kurssista yhden kahden tai kolmen opintopisteen kokonaisuuden ja edetä oman aikataulun mukaan.

Aika ja paikka

Itsenäinen opiskelu Moodlessa (toteutus avoinna aikavälillä 9.9. - 5.12. 2024). Kurssi aukeaa opiskeltavaksi Moodlessa ma 9.9.2024 klo 16.00.

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Opiskelija voi suorittaa tentin itselle sopivana ajankohtana Moodlessa.
Opiskelija voi suorittaa kurssista yhden, kahden tai kolmen opintopisteen kokonaisuuden ja edetä oman aikataulun mukaan. Tentit avautuvat suoritettaviksi, kun opiskelija on tehnyt tenttiin vaadittavat (itsekorjautuvat) harjoitukset.

1 op = 1 tentti (modulit 1-3)
2 op = 2 tenttiä (modulit 1-5)
3 op = 3 tenttiä (modulit 1-8)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Itsenäinen verkkototeutus Moodlessa.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Moodlessa

Sisällön jaksotus

Opiskelija voi suorittaa kurssista yhden, kahden tai kolmen opintopisteen kokonaisuuden ja edetä oman aikataulun mukaan. Tentit avautuvat suoritettaviksi, kun opiskelija on tehnyt tenttiin vaadittavat (itsekorjautuvat) harjoitukset.

1 op = 1 tentti (osiot 1-3)
2 op = 2 tenttiä (osiot 1-5)
3 op = 3 tenttiä (osiot 1-8)

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi STARTSVENSKA on tarkoitettu itseopiskelukurssiksi opiskelijoille, joiden ruotsin lähtötaso on tasolla A1. Kurssilla kerrataan peruskoulun 7. - 9. luokan ruotsia.
HUOM! Tämä kurssi ei vastaa tasoltaan perinteistä valmentavaa kurssia (Nätsvenska). Startsvenskan jälkeen kannattaa suorittaa vielä perinteinen valmentava kurssi ennen pakollisia tutkintoruotsin opintojaksoja.

Jos olet epävarma onko kurssi tasoltaan sinulle sopiva, ota aina yhteyttä opettajaan!

Arviointikriteerit - hyväksytty/hylätty (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Moodlessa olevien aktiviteettien suorittaminen sekä tentin / tenttien suorittaminen hyväksytysti. Tentissä / tenteissä hyväksytyn suorituksen raja: 50% maksimipisteistä.

Ilmoittautumisaika

10.11.2023 - 30.04.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 19.05.2024

Laajuus

1 - 3

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Opettaja
 • Katri Kallinen
Vastuuhenkilö

Katri Kallinen

Ryhmät
 • AVOINAMK
  Avoin amk
 • 24CAMPUSONLINE
  CAMPUSONLINE
 • VAPAA
  Vapaasti valittavat opinnot

Tavoitteet (OJ)

Kurssi STARTSVENSKA on tarkoitettu itseopiskelukurssiksi opiskelijoille, joiden ruotsin lähtötaso on tasollaA1 ts . 2-asteen opiskelijoille ja niille, joidenka opinnoista on pitkä aika ja kieli unohduksissa tai kielitaidon taso hyvin heikko. Jos olet epävarma onko kurssi tasoltaan sinulle sopiva, ota aina yhteyttä opettajaan!
Kurssin päätavoitteena on aktivoida ja kartuttaa opiskelijoiden ruotsin perussanastoa sekä motivoida opiskelijoita ruotsin jatko-opinto erilaisin tehtävätyypein. Painopiste on sanaston kartuttamisella ja helpolla keskustelufraseologialla sekä kuuntelun harjoittamisella videoiden avulla.

Sisältö (OJ)

Kielioppia käsitellään hyvin suppeasti, kurssilla käydään läpi vain keskeisiä kielioppiasioita soveltavien, itsekorjaavien harjoitusten avulla. Opiskelija voi suorittaa kurssista yhden kahden tai kolmen opintopisteen kokonaisuuden ja edetä oman aikataulun mukaan.

Aika ja paikka

Itsenäinen opiskelu Moodlessa (toteutus avoinna aikavälillä 15.1. - 19.5. 2024). Kurssi aukeaa opiskeltavaksi Moodlessa ma 15.1.2024 klo 16.00.

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Opiskelija voi suorittaa tentin itselle sopivana ajankohtana Moodlessa.
Opiskelija voi suorittaa kurssista yhden, kahden tai kolmen opintopisteen kokonaisuuden ja edetä oman aikataulun mukaan. Tentit avautuvat suoritettaviksi, kun opiskelija on tehnyt tenttiin vaadittavat (itsekorjautuvat) harjoitukset.

1 op = 1 tentti (modulit 1-3)
2 op = 2 tenttiä (modulit 1-5)
3 op = 3 tenttiä (modulit 1-8)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Itsenäinen verkkototeutus Moodlessa.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Moodlessa

Sisällön jaksotus

Opiskelija voi suorittaa kurssista yhden, kahden tai kolmen opintopisteen kokonaisuuden ja edetä oman aikataulun mukaan. Tentit avautuvat suoritettaviksi, kun opiskelija on tehnyt tenttiin vaadittavat (itsekorjautuvat) harjoitukset.

1 op = 1 tentti (osiot 1-3)
2 op = 2 tenttiä (osiot 1-5)
3 op = 3 tenttiä (osiot 1-8)

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi STARTSVENSKA on tarkoitettu itseopiskelukurssiksi opiskelijoille, joiden ruotsin lähtötaso on tasolla A1. Kurssilla kerrataan peruskoulun 7. - 9. luokan ruotsia.
HUOM! Tämä kurssi ei vastaa tasoltaan perinteistä valmentavaa kurssia (Nätsvenska). Startsvenskan jälkeen kannattaa suorittaa vielä perinteinen valmentava kurssi ennen pakollisia tutkintoruotsin opintojaksoja.

Jos olet epävarma onko kurssi tasoltaan sinulle sopiva, ota aina yhteyttä opettajaan!

Arviointikriteerit - hyväksytty/hylätty (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Moodlessa olevien aktiviteettien suorittaminen sekä tentin / tenttien suorittaminen hyväksytysti. Tentissä / tenteissä hyväksytyn suorituksen raja: 50% maksimipisteistä.