Siirry suoraan sisältöön

Digitaalisten kanavien asiakashankinta (5 op)

Toteutuksen tunnus: NY00EK75-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.08.2023

Ajoitus

31.08.2023 - 14.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

 • Yrittäjyyden ylempi tutkinto-ohjelma
 • Kliinisen asiantuntijan ylempi tutkinto-ohjelma
 • Väyläopinnot toisen asteen yhteistyöoppilaitosten opiskelijoille
 • Hyvinvointiteknologian ylempi tutkinto-ohjelma (sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)
 • Degree Programme in Media, students who began in 2013 or earlier
 • Kansainvälisen myynnin ja myynnin johtamisen ylempi tutkinto-ohjelma
 • Mediatuottamisen ylempi tutkinto-ohjelma
 • Avoin ammattikorkeakoulu
 • Moderni johdon assistentti
 • Digitekijä Fast Track -erikoistumiskoulutus
 • Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus
 • Liiketalouden tutkinto-ohjelma
 • Digitaalinen talousohjaus -erikoistumiskoulutus
 • Hyvinvointiteknologian ylempi tutkinto-ohjelma (liiketalouden ala)

Opettaja

 • Mari Stenvall

Ryhmät

 • 23YAMK
  Ylempi amk, yhteiset opinnot

Tavoitteet (OJ)

• Kurssin jälkeen opiskelija osaa:
• kehittää, suunnitella ja toteuttaa asiakashankintaa yrityksen digitaalisissa markkinointikanavissa
• suunnitella ja toteuttaa hakukoneoptimointia ja –markkinointia
• käyttää GoogleAds –työkalua
• suunnitella GoogleAds -työkalun hyödyntämisen organisaatiossa

Sisältö (OJ)

Opintojakson sisällöt
• GoogleAds työkalun käyttö
• Hakukoneoptimointi (SEO) ja hakusanojen valinta
• Hakukonemainonta (GoogleAds)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2) (OJ)

Opiskelija
• osaa suorittaa opintojakson oppimistehtävät
• osoittaa niiden perusteella hallitsevansa opintojakson perussisällön
• osaa soveltaa oppimaansa työelämän tilanteissa, mutta osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa

Arviointikriteerit, hyvä (3-4) (OJ)

Opiskelija
• suoriutuu opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin
• aktiivisena oppijanan yksilönä ja tiimissä pystyy osoittamaan kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5) (OJ)

Opiskelija
• pystyy suorittamaan kaikki opintojakson osiot kiitettävästi
• hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä ja osaa jakaa osaamistaan toisille
• hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä

Arviointiasteikko

0-5

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

aloitusluento 31.8.2023 klo 16-18 ETÄ
asiantuntijaluento 6.10.2023 klo 14-16 ETÄ

Muutoin työskentely verkossa ilman aikataulutettuja etä/lähitapaamisia.