Siirry suoraan sisältöön

Asiantuntijasta yrittäjäksi (1 op)

Toteutuksen tunnus: NN00HD35-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 31.07.2025

Ajoitus

01.08.2024 - 31.08.2025

Laajuus

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

HUBS

Opetuskielet

  • Suomi
  • Englanti

Paikat

20 - 3000

Opettaja

  • Sanna Tahlo
  • Miina Kivelä

Vastuuhenkilö

Sanna Tahlo

Ryhmät

  • 24CAMPUSONLINE
    CAMPUSONLINE
  • VAPAA
    Vapaasti valittavat opinnot

Tavoitteet (OJ)

Opintojakso antaa valmiudet kuvata omaa osaamistasi ja viedä asiantuntemuksesi käytäntöön yrittäjänä tai työntekijänä. Esimerkkejä oman ajattelun tueksi tarjotaan mm. videoiden, artikkelien ja erilaisten työkalujen avulla.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää keskeiset elementit oman osaamisen, taitojen ja kompetenssien tunnistamisessa ja kuvaamisessa
• osaa soveltaa asiantuntemustaan yrittäjänä tai työntekijänä
• tietää, miten hyödyntää mahdollisuuksiaan tulevassa työelämässä

Sisältö (OJ)

1. Osaamisesi tunnistaminen
2. Asiantuntemuksesi ilmaiseminen
3. Osaamisen soveltaminen käytäntöön

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Opintojakso on hyväksytty kun opiskelija on osoittanut onnistunutta työtä oppimistulosten saavuttamiseksi: ymmärtää pääasiat oman osaamisensa tunnistamisessa ja kuvaamisessa. Osaa arvioida omia taitojaan ja yhdistää ne urasuunnitelmiinsa.

Arviointiasteikko

0-5