Siirry suoraan sisältöön

Basics of Business French (5 op)

Toteutuksen tunnus: N000GB01-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet

 • Englanti

Paikat

0 - 45

Opettaja

 • Anne Kopperoinen

Vastuuhenkilö

Anne Kopperoinen

Ryhmät

 • 21LIKOT
  Liiketalous 2021, nuoret Taloushallinto
 • 22LIKOM
  Liiketalous 2022, nuoret Markkinointi ja myynti
 • 22LIKOT
  Liiketalous 2022, nuoret Taloushallinto
 • 23IB1
  International Business, syksy 2023, 1-ryhmä
 • 22IB
  International Business, syksy 2022, kaikki
 • 23IB2
  International Business, syksy 2023, 2-ryhmä
 • 23IB3
  International Business, syksy 2023, 3-ryhmä
 • 21LIKOM
  Liiketalous 2021, nuoret Markkinointi ja myynti
 • 21IB
  International Business, syksy 2021, kaikki
 • 23IB4
  International Business, syksy 2023, 4-ryhmä
 • 21LIKOJ
  Liiketalous 2021, nuoret Juridiikka
 • 21LIKOH
  Liiketalous 2021, nuoret HR- ja esimiestyö
 • 23CAMPUSONLINE
  CAMPUSONLINE
 • 23IB5
  International Business, syksy 2023, 5-ryhmä
 • 23IB6
  International Business, syksy 2023, 6-ryhmä
 • 23IB7
  International Business, syksy 2023, 7-ryhmä
 • 23IB8
  International Business, syksy 2023, 8-ryhmä
 • 22LIKOH
  Liiketalous 2022, nuoret HR- ja esihenkilötyö
 • 22LIKOJ
  Liiketalous 2022, nuoret Juridiikka
 • VAPAA
  Vapaasti valittavat opinnot

Aika ja paikka

Zoom-oppitunnit tiistaisin 8-11

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Kurssin lopputentti on EXAM-tiloissa. Lisätietoa:
https://intra.tuni.fi/fi/opetus/opetuksen-toteutus/sahkoinen-osaamisen-arviointi/exam-tilat

Huom! Tentin voi tehdä tenttivierailuna myös muualla kuin TAMKilla:
https://sites.tuni.fi/tamk-exam/tenttivierailu/

Tenttiperiodi: 7.12.-14.12.2023. Uusinnat tammikuussa 2024.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvointi perustuu:
- tentti 50%
- pakollinen suullinen esitys 30%
- tuntiaktiivisuus ja Moodle-aktiivisuus 20%

Kurssin Zoom -tunneilla on 80% pakollinen läsnäolo, eli kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti Moodlesta opiskellen. Opiskelijan pitää tehdä vähintään 60 % Moodlen tehtävistä. Aktiivinen osallistuminen tunneilla ja Moodle-aktiivisuus voivat vaikuttaa arvosanaan erityisesti rajatapauksissa.

Arviointiasteikko

0-5

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Tämä kurssi on kokonaan verkossa.
- Oppitunnit Zoomissa.
- Itsenäinen opiskelu.
- Verkko-opiskelu pienryhmissä Moodlessa.

Oppimateriaalit

C'est parfait ! 1 (Martikainen, Lindgren, Lanoire)
Moodlen materiaali

Kirjaa on saatavilla TAMKin kirjastosta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 x 27 tuntia = 135 tuntia

- Viikottaiset Zoom-opetustunnit (3h), pakollinen läsnäolo 80%.
- itsenäinen työskentely.

Sisällön jaksotus

Kurssi koostuu neljästä teemasta:
1) Tapaaminen liike-elämän tilanteissa (esittäytyminen, tervehdykset jne)
2) Kahvilassa / ravintolassa asiointi
3) Ostostilanne, hinnan kysyminen
4) Itsestä kertominen (perhe, liike-elämän ammatit jne)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelijan tulee olla läsnä ainakin 80% oppitunneista.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Kansainvälisyys

Tämä kurssi on tarkoitettu myös vaihto-opiskelijoille.

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä kurssi on suunnattu erityisesti liiketalouden opiskelijoille. Kurssille sopii kuitenkin hyvin tulla muidenkin alojen opiskelijoita, jotka haluavat oppia ranskan kielen alkeita.

Arviointikriteerit - hylätty (0) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Opiskelija:
- ei ole käynyt oppitunneilla (vähintään 80%)
- ei ole läpäissyt tenttiä ja suullisia esityksiä
- Pakolliset Moodlen tehtävät tekemättä

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Opiskelija:
- pystyy esittäytymään ja kertomaan työstään lyhyin lausein käyttäen valmiita materiaaleja
- selvitytyy tavallisimmista arkipäivän puhetilanteista ymmärrettävästi
- pystyy käyttämään perussanastoa ja rakenteita
- tarvitsee paljon tukea kommunikaatiossa
- tietää joitain ranskan ääntämisen perusteita, mutta ääntäminen on silti hankala ymmärtää

Arviointikriteerit - hyvä (3-4) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Opiskelija:
- pystyy esittäytymään ja kertomaan työstään selkeästi ja ymmärrettävästi
- selvitytyy tavallisimmista arkipäivän puhetilanteista melko hyvin
- pystyy käyttämään perussanastoa ja rakenteita oikein
- hallitsee melko hyvin ranskan ääntämisen perusteet

Arviointikriteerit - kiitettävä (5) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Opiskelija:
- pystyy esittäytymään ja kertomaan työstään laajemmin
- selvitytyy hyvin tavallisimmista arkipäivän puhetilanteista melko hyvin
- pystyy käyttämään perussanastoa ja rakenteita oikein
- hallitsee hyvin ranskan ääntämisen perusteet