Siirry suoraan sisältöön

Cisnaisten ja muiden vulvallisten seksuaalisuus (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7K00FS40-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

12.12.2023 - 11.02.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 10.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 130

Koulutus

  • Tampereen korkeakouluyhteisön ristiinopiskelu

Opettaja

  • Milla Hiitti

Vastuuhenkilö

Ida Nikkola

Ryhmät

  • 24CAMPUSONLINE
    CAMPUSONLINE
  • VAPAA
    Vapaasti valittavat opinnot

Tavoitteet (OJ)

- Tietää seksuaaliseen kehitykseen liittyviä tekijöitä sekä sukupuoleen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuteen liittyvät periaatteet
- Tietää vulvallisten henkilöiden sukuelinten anatomian ja seksuaalitoimintoihin liittyvän fysiologian perusteet
- Tietää yleisimmät cisnaisten ja muiden vulvallisten seksuaalisuuteen liittyvät ongelmat
- Tietää cisnaisten ja muiden vulvallisten seksuaalisuuteen vaikuttavia tekijöitä eri elämäntilanteissa
- Tietää seksuaalisuuden puheeksi oton menetelmät
- Tietää, millaisia seksuaaliterveyspalveluita Suomessa järjestetään

Sisältö (OJ)

- Seksuaaliseen kehitykseen liittyvät tekijät
- Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus
- Vulvallisten sukuelinten anatomia ja seksuaalitoimintojen fysiologia
- Cisnaisten ja muiden vulvallisten seksuaalinen haluttomuus ja kiihottumis- ja orgasmihäiriöt
- Yhdyntäkivut
- Elintapojen, lääkkeiden ja sairauden vaikutus cisnaisten ja muiden vulvallisten seksuaalisuuteen
- Lapsettomuuden, raskauden ja synnytyksen jälkeisen ajan vaikutus seksuaalisuuteen
- Vaihdevuosien ja ikääntymisen vaikutus seksuaalisuuteen
- Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen asiakastyössä
- Seksuaaliterveyspalvelut Suomess

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Hyväksytty

Opiskelija
- Tietää seksuaaliseen kehitykseen liittyviä tekijöitä sekä sukupuoleen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutteen liittyvät periaatteet
- Tietää vulvallisten henkilöiden sukuelinten anatomian ja seksuaalitoimintoihin liittyvän fysiologian perusteet
- Tietää yleisimmät cisnaisten ja muiden vulvallisten seksuaalisuuteen liittyvät ongelmat
- Tietää cisnaisten ja muiden vulvallisten seksuaalisuuteen vaikuttavia tekijöitä eri elämäntilanteissa
- Tietää seksuaalisuuden puheeksi oton menetelmät
- Tietää, millaisia seksuaaliterveyspalveluita Suomessa järjestetään
- On palauttanut kaikki tehtävät toteutussuunnitelmassa määritettyyn ajankohtaan mennessä ja tehtävät noudattavat kurssilla annettuja ohjeita
- On suorittanut kurssin kaikki tietotestit hyväksytysti

Hylätty
Opiskelija

- Tietää seksuaaliseen kehitykseen liittyviä tekijöitä sekä sukupuoleen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutteen liittyviä periaatteita kapea-alaisesti
- Tietää heikosti vulvallisten henkilöiden sukuelinten anatomian ja seksuaalitoimintoihin liittyvän fysiologian perusteet
- Tietää yleisimpiä cisnaisten ja muiden vulvallisten seksuaalisuuteen liittyviä ongelmia kapea-alaisesti
- Tietää cisnaisten ja muiden vulvallisten seksuaalisuuteen vaikuttavia tekijöitä eri elämäntilanteissa kapea-alaisesti
- Tuntee heikosti seksuaalisuuden puheeksi oton menetelmiä
- Tietää heikosti, millaisia seksuaaliterveyspalveluita Suomessa järjestetään
- Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä toteutussuunnitelmassa määritettyyn ajankohtaan mennessä tai palautetut tehtävät eivät noudata kurssilla annettuja ohjeita
- Ei ole saanut hyväksyttyä suoritusta kaikista kurssin tietotesteistä

Aika ja paikka

Verkko-opinnot

Kurssin sisällöt ja tehtävät aukeavat 8.1.24 ja kurssille voi ilmoittautua 11.2.24 asti.

Opintojakson kaikki tehtävät tulee olla palautettuna ja tietotestit hyväksytysti suoritettuna 10.3.2023 mennessä, jotta opiskelija saa suoritusmerkinnän.

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Kurssiin sisältyy tietotestejä sekä kirjallisia tehtäviä, jotka tulee tehdä kurssin aukioloajan puitteissa. Ei erillistä lopputenttiä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tietotestit, keskustelutehtävät ja kirjalliset casetehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Opettaja antaa henkilökohtaista sanallista palautetta kirjallisista tehtävistä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Voit opiskella valitsemanasi aikana itsellesi sopivassa paikassa. Jakson aikana opiskeltaville aiheille on tavoiteaikataulu aiheen materiaalien ja tehtävien suorittamiselle. Sisältöjä saa suorittaa kuitenkin joustavasti omaan tahtiin.

Itsenäiseen opiskeluun sisältyy verkkoalustan aineistoihin ja kirjallisuuteen perehtyminen, tietotestien ja kirjallisten tehtävien suorittaminen sekä itsearviointi.

Opettaja on tavoitettavissa Moodlen kautta viestitse ja sähköpostitse koko opintojakson ajan.

Oppimateriaalit

Suositeltava kirjallisuus:
Brusila, P., Kero, K., Piha, J. & Räsänen, M. (toim.) 2020. Seksuaalilääketiede. Helsinki: Duodecim.
Ryttyläinen, K. & Valkama, S. 2010. Seksuaalisuus hoitotyössä. Edita.
Muu seksologinen kirjallisuus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op on 135h opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat jaksolle vain Pakin kautta.

Opintojaksolla käsitellään seksuaaliseen kehitykseen liittyviä tekijöitä sekä sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta. Jaksolla perehdytään cisnaisten ja muiden vulvallisten sukuelinten anatomiaan, seksuaalitoimintojen fysiologiaan, yleisimpiin cisnaisten ja muiden vulvallisten seksuaalisuuteen liittyviin ongelmiin ja seksuaalisuuteen vaikuttaviin tekijöihin eri elämäntilanteissa. Lisäksi perehdytään seksuaalisuuden puheeksi ottamisen menetelmiin sekä seksuaaliterveyspalveluihin Suomessa. Opintojakso antaa valmiuksia ja työkaluja käsitellä cisnaisten ja muiden vulvallisten seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä asiakastyössä erityisesti sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla.