Siirry suoraan sisältöön

3D-tulostuksen perusteet (3 op)

Toteutuksen tunnus: 5K00DL17-3013

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Konetekniikka

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Konetekniikan tutkinto-ohjelma

Opettaja

  • Mikko Ukonaho
  • Harri Laaksonen

Vastuuhenkilö

Mikko Ukonaho

Ryhmät

  • 22I112B
    Konetekniikka 2022

Tavoitteet (OJ)

Opiskelija osaa:
- 3D-tulostuksen vaiheet
- 3D-tulostuksen perusteet ja käsitteet
- Muuttaa kappaleen 3D-mallin 3D-tulostimelle sopivaksi
- 3D-tulostaa kappaleen luodun 3D-mallin mukaisena

Opiskelija ymmärtää 3D tulostuksen merkityksen digitaalisessa liiketoiminnassa mm. digitaalisessa varaosapalveluissa, globaalisessa tuotesuunnittelussa ja tuotannossa. Opiskelija ymmärtää 3D tulostuksen merkityksen mahdollistaa kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa kuten optimaalisten ja tehokkaampien tuotteiden valmistus, kuljetuksen vähentyminen ja varastojen pienentyminen.

Sisältö (OJ)

3D-tulostuksen vaiheet. 3D-tulostuksen perusteet, teknologiat ja käsitteet, liiketoimmintamallit. 3D-tulostuksen mahdollisuudet ja rajoitteet. Kappaleen 3D-mallinnus 3D-tulostimelle sopivaksi. Kappaleen 3D-tulostus luodun 3D-mallin mukaisena.


Luennot
Harjoitustehtävät
Tulostustehtävät
Tentti

Esitietovaatimukset (OJ)

Suositeltava: CAD mallinnuksen osaaminen: Mekaanisten osien 3D-mallintaminen

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2) (OJ)

Opiskelija tunnistaa teollisen 3D-tulostuksen (AM, ainetta lisäävä menetelmä) perusteet, teknologiat, käsitteet ja vaiheet. Opiskelija osaa suunnitella ja tulostaa tarvittaessa avustettuna.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4) (OJ)

Opiskelija hallitsee teollisen 3D-tulostuksen osa-alueet ja pystyy soveltamaan taitojaan suunniteltaessa uusia tuotteita. Opiskelija tunnistaa 3D-tulostuksen mahdollisuudet yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä. Opiskelija osaa suunnitella ottaen huomioon tulostettavuuden, 3D-tulostuksen tarjoamat mahdollisuudet ja tulostaa kappale.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5) (OJ)

Opiskelija hallitsee hyvin teollisen 3D-tulostuksen osa-alueet ja pystyy soveltamaan taitojaan suunniteltaessa uusia tuotteita. Opiskelija kykenee selvittämään ja kehittämään yrityksen 3D-tulostuksen merkityksen, mahdollisuudet ja rajoitukset, tuotteiden valmistamisessa ja liiketoiminnassa.

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

ei korotus- tai uusintatenttejä

Arviointiasteikko

0-5

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Luennot (lähi- ja etäopetus)
Harjoitustehtävät
koe
harjoitukset

Oppimateriaalit

kaikki alan materiaali
harjoitusten ja luentojen materiaali

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

luennot 20%
ohjatut harjoitukset 20%
itsenäinen ja ryhmätyöskentely 60%

Sisällön jaksotus

Luennot: AM tekniikat ja teolliset sovellutukset
Harjoitukset: AM suunnittelu ja tulostus
Harjoitustehtävät
Koe

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

mahdolliset muut totetustavat on sovittava erikseen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-