Siirry suoraan sisältöön

CAE (5 op)

Toteutuksen tunnus: 5K00DK81-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Konetekniikka

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

  • Konetekniikan tutkinto-ohjelma

Opettaja

  • Aki Martikainen

Vastuuhenkilö

Aki Martikainen

Ryhmät

  • 21I111
    Konetekniikka, tuotekehitys

Tavoitteet (OJ)

The student masters the use of modern tools in the design and development tasks of mechanical products and understands the significance of the high-quality design. The student masters the 3D modeling, the creation of the product structure which is in accordance with the demands, the production of 2D drawings, data transfer between the systems, the creation of sheet metal parts, the modeling and use of mechanisms in virtual machine design.

Sisältö (OJ)

3D modeling (parts, assemblies), production of drawings, data transfer between the systems, sheet metal parts, mechanisms, product structure, virtual machine design

Esitietovaatimukset (OJ)

Student has basic skills to design machine components and can design with CAE (in 2D and 3D).

Lisätiedot (OJ)

multilingual English-Finnish

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2) (OJ)

The student masters the use of modern tools in the design and development tasks of mechanical products with modern assistance. The students understands the significance of the high-quality design.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4) (OJ)

The student masters the use of modern tools in the design and development tasks of mechanical products and understands the significance of the high-quality design. The student masters the 3D modelling, the creation of the product structure which is in accordance with the demands.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5) (OJ)

The student masters excellent the use of modern tools in the design and development tasks of mechanical products and understands the significance of the high-quality design. The student masters excellent the 3D modelling, the creation of the product structure which is in accordance with the demands.

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Ei ole.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautukset pyritään ensisijaisesti järjestämään luokassa tehtävinä näyttöinä. Harjoitustehtävät arvioidaan pisteillä, jotka kerryttävät kokonaispistemäärää. Arvioinnin perusteet kerrotaan tehtäväkohtaisesti Moodlessa. Myöhästyminen vähentää pisteitä. Loppuarvosana muodostuu harjoitustehtävien kokonaispistemäärän perusteella. Läpäisy- ja arvosanarajat ilmoitetaan Moodlessa.

Arviointiasteikko

0-5

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Lähiopetus CAD-luokassa. Viikottaiset harjoitukset vievät harjoitustyötä eteenpäin, läsnäolo on suositeltavaa mukana pysymiseen.

Oppimateriaalit

Materiaalit julkaistaan Moodlessa ja opiskelijat saavat tunnukset opetusvideoportaaliin.

Suositeltava kirjallisuus: Pere, A. Koneenpiirustus 1&2 ja koneenpiirustuksen standardit.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso vaatii pitkäjänteistä itsenäistä työskentelyä opetuskertojen välillä.

Sisällön jaksotus

Opetuskerrat on jaettu aihepiireittäin. Jokaisen kerran alussa käydään teoria ja mahdolliset esimerkit läpi. Tämän jälkeen harjoitusten tekoa ja ohjausta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovittavissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö on mahdollista.

Kansainvälisyys

Opintojakso on kaksikielinen, mikäli mukana on vaihto-opiskelijoita.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla käytettävän ohjelmiston voi asentaa myös omalle tietokoneelle.