Siirry suoraan sisältöön

API Service Development (5 op)

Toteutuksen tunnus: 5G00DM06-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

15.07.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Tietotekniikka

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet

  • Englanti

Paikat

0 - 45

Koulutus

  • Bachelor's Degree Programme in Software Engineering

Opettaja

  • Jari Aalto

Vastuuhenkilö

Jari Aalto

Ryhmät

  • 20I260E
    Degree Programme in Software Engineering

Tavoitteet (OJ)

The student understands the concept of APIs in software development. The student is able to use the common technologies to create APIs and microservices for other applications.

Sisältö (OJ)

Development of Service APIs. Development of microservices. API technologies e.g. REST and GraphQL. API version control.

Esitietovaatimukset (OJ)

Programming languages.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2) (OJ)

Student knows about the concept of service APIs. Student can implement a simple Service API. Student knows about the concept of microservices and can implement a microservice with guidance. Student knows about API technologies e.g. REST or GraphQL. Student can build a version control system for the life-cycle management of the API with guidance.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4) (OJ)

Student knows and understands the concept of service APIs. Student can implement a Service API. Student understands the concept of microservices and can implement a microservice. Student knows and can exploit API technologies e.g. REST or GraphQL. Student can build a version control system for the life-cycle management of the API.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5) (OJ)

Student knows and understands in depth the concept of service APIs. Student can implement a versatile Service API. Student understands the concept of microservices and can diversely implement microservices. Student knows and can exploit diversely API technologies e.g. REST and GraphQL. Student can build a versatile API version control system for the life-cycle management of the API.

Arviointiasteikko

0-5

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

luennot
harjoitukset
harjoitustyöt

Arviointikriteerit - hylätty (0) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Vähemmän kuin 30 % harjoituksista ei ole palautettu hyväksytysti.

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Ks. arviointikriteerit.

Arviointikriteerit - hyvä (3-4) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Ks. arviointikriteerit.

Arviointikriteerit - kiitettävä (5) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Ks. arviointikriteerit.