Siirry suoraan sisältöön

Elokuvatuotannon perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: 2E00EW13-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.07.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 06.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media-ala

Toimipiste

TAMK Mediapolis

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

15 - 55

Koulutus

 • Media-alan tutkinto-ohjelma

Opettaja

 • Petteri Rajanti
 • Tommi Moilanen
 • Janne Heinonen
 • Tuomas Niemi
 • Teppo Nuutinen
 • Arto Koskinen
 • Ari Koivumäki

Vastuuhenkilö

Tommi Moilanen

Ryhmät

 • 23MA
  Medianomi (AMK) 2023

Tavoitteet (OJ)

Opiskelija tuntee audiovisuaalisen tuotannon keskeiset työvaiheet. Hän tietää työryhmän jäsenten tyypilliset työtehtävät ja osaa toimia työryhmissä vastuullisesti ymmärtäen alan terminologiaa ja työnkulkua. Opiskelija tuntee koulutuksen kaluston hallinnan järjestelmän sekä työtavat, jotka mahdollistavat turvallisen ja järjestelmällisen työskentelyn.

Sisältö (OJ)

Luennot, harjoitukset, laitteistokoulutus ja projektityöskentelyn periaatteet.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2) (OJ)

Opiskelija on osallistunut opetukseen vain tyydyttävästi tai passiivisesti. Hän tuntee AV-alan työtehtäviä ja työvaiheita pääpiirteittäin ja tuntee koulutuksen kalustojärjestelmän ja turvalliset työtavat perustasolla.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4) (OJ)

Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti . Hän tuntee AV-alan työtehtäviä ja työvaiheita hyvin. Hän osaa käyttää koulutuksen kaluston hallinnan järjestelmää ja osaa työtavat, jotka mahdollistavat turvallisen ja järjestelmällisen työskentelyn.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5) (OJ)

Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti . Hän tuntee AV-alan työtehtäviä ja työvaiheita syvällisesti ja pystyy tarvittaessa ohjaamaan muita opiskelijoita näissä asioissa. Hän osaa käyttää koulutuksen kaluston hallinnan järjestelmää. Hän tuntee työtavat, jotka mahdollistavat turvallisen ja järjestelmällisen työskentelyn ja osaa soveltaa näitä henkisen työsuojelun ja aikataulujen hallinnan näkökulmiin.

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Ei tenttiä, mutta työnkuvaluennoista kirjallinen tehtävä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- läsnäolo
- aktiivisuus
- tehtävien suorittaminen

Arviointiasteikko

0-5

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Luennot, pienryhmätehtävät, käytännön harjoitukset.

Oppimateriaalit

Materiaali Moodlessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

noin 18h/vko

Sisällön jaksotus

- Työnkuvaluennot ja perusteoria osaamisaloittain: käsikirjoitus-dramaturgia, tuotanto, kuvaus, leikkaus & ääni
- Käytännön työskentelyharjoitukset pienryhmittäin
- Kts. Moodlesta lisätietoja

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Tyydyttävä
Opiskelija on osallistunut opetukseen vain tyydyttävästi tai passiivisesti. Hän tuntee AV-alan työtehtäviä ja työvaiheita pääpiirteittäin ja tuntee koulutuksen kalustojärjestelmän ja turvalliset työtavat perustasolla.

Arviointikriteerit - hyvä (3-4) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Hyvä
Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti . Hän tuntee AV-alan työtehtäviä ja työvaiheita hyvin. Hän osaa käyttää koulutuksen kaluston hallinnan järjestelmää ja osaa työtavat, jotka mahdollistavat turvallisen ja järjestelmällisen työskentelyn.

Arviointikriteerit - kiitettävä (5) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Kiitettävä
Opiskelija on osallistunut opetukseen aktiivisesti . Hän tuntee AV-alan työtehtäviä ja työvaiheita syvällisesti ja pystyy tarvittaessa ohjaamaan muita opiskelijoita näissä asioissa. Hän osaa käyttää koulutuksen kaluston hallinnan järjestelmää. Hän tuntee työtavat, jotka mahdollistavat turvallisen ja järjestelmällisen työskentelyn ja osaa soveltaa näitä henkisen työsuojelun ja aikataulujen hallinnan näkökulmiin.